Abstrakty

Abstrakty

Wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte w materiałach konferencyjnych,
w tym przekazany materiał ilustracyjny ponoszą autorzy abstraktów.
Abstrakty zostały opublikowane bez poprawek redakcyjnych.
Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
wykorzystanie informacji zawartych w materiałach konferencyjnych.


@Copyright by Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2023.
All rights reserved